تیر 19, 1398

ظهور، پیشرفت و آینده کارآفرینی بین المللی

چکیده مقاله: از آنجا Ú©Ù‡ پیدایش بیش از بیست سال پیش، تحقیق در کارآفرینی بین المللی به عنوان یک حوزه مطالعاتی ظهور کرده است Ùˆ از […]
اسفند 7, 1397

بهبود مستمر به شیوه کایزن

کایزن ترکیبی از دو کلمه ژاپنی است Ú©Ù‡ آن را تغییر به سمت بهتر شدن تعریف کرده‎اند. کایزن بیانگر این موضوع است Ú©Ù‡ برای بهبود وضعیت […]