دی 10, 1400

موانع قانونی در مسیر توسعه کارآفرینی سازمانی

دنیای امروز با مختصاتی چون تغییرات پرشتاب، جابجایی شدید قدرت، پیچیدگی رو به رشد Ùˆ رقابت روزافزون همراه است Ùˆ در سایه این مؤلفه‌ها هستی شرکت‌ها […]
دی 4, 1399

ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

در کشور ما Ú©Ù‡ نرخ بیکاری بالا Ùˆ نرخ خوداشتغالی پایین است تحریک کردن کارآفرینی برای تسریع در پذیرش فرایندها Ùˆ محصولات جدید از اولویت‌های اساسی […]
آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
آبان 16, 1398

رشد کارآفرینی به کمک انکوباتورها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مراکز رشد وظایف مهمی دارند Ú©Ù‡ از جمله مهم‌ترین آن‌ها فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای تأسیس، رشد Ùˆ ارتقای شرکت‌های […]
مهر 13, 1398

توسعه فرهنگ کارآفرینی ، عوامل و راهکارها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی عامل بنیادی کار، تلاش Ùˆ پیشرفت محسوب می‌­شود Ùˆ دست‌یابی به شاخص­‌های توسعه بدون توجه به توسعه فرهنگ […]
مهر 2, 1398

عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تغییر Ùˆ تحول در شرایط Ùˆ نیازهای جامعه، تغییر Ùˆ تحول در رسالت دانشگاه‌ها را سبب شده است. به این […]
شهریور 2, 1398

توسعه ژاپن به کمک کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بررسی وضعیت کارآفرینی در دهه Û¹Û° ژاپن (با تکیه بر کتاب نوآوری Ùˆ کارآفرینی در ژاپن) تاریخ ژاپن مملو از […]
مرداد 23, 1398

دورکاری، زمینه‌ساز کارآفرینی متناسب با فناوری‌های نوین

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عصر حاضر، عصر تغییر Ùˆ تحولات شگرف در دنیا است Ú©Ù‡ تأثیرات مستقیم بر Ø´Ú©Ù„ Ùˆ نحوه ادارۀ کسب‌وکارها دارند. […]
تیر 27, 1398

تأثیر محیط و عوامل محیطی بر کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] آیا کارآفرینی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد یا خیر؟ عوامل محیطی تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی کدم‌اند؟ آیا مدل مناسبی […]