مهر 4, 1398

عوامل و متغیرهای آموزش کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی به عنوان یک شایستگی کلیدی برای ایجاد جامعه مدرن به طور گسترده‌ای دیده می‌شود. مطالعات متعدد در سطح جهانی […]