دی 4, 1398

فایده‌ی تفکر سیستمی برای یک مجموعه چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“]   برای بررسی تفکر سیستمی ابتدا باید تعریف قابل قبولی از ماهیت Ùˆ چیستی آن ارائه دهیم؛ اما برای تحقق […]