خرداد 21, 1398

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] همان‌طور Ú©Ù‡ در مقاله قبل بیان شد، فرهنگ‌سازمانی پدیده‎ای است در Ú©Ù„ سازمان Ú©Ù‡ با مدل‌های غیرقابل […]