مرداد 6, 1398

یادگیری زیربنای تغییر و تحول سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] سازمان جهت بقا، نیازمند تطبیق خود با دگرگونی‌های محیطی است Ùˆ جهت تطبیق، باید همواره به فکر ایجاد تغییر Ùˆ […]