تیر 18, 1398

تغییر اجتماعی به کمک فناوری و نوآوری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در دو دهه گذشته، پس از اتخاذ سیاست اقتصادی آزادانه، هندوستان رشد چشمگیری را تجربه کرده است اما این رشد […]