تیر 20, 1398

اصول و مبانی مدیریت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] اگر قسمت اول را به تعریف مفاهیم مرتبط مثل سازمان، مدیریت، سرپرست، کارایی، اثربخشی Ùˆ… اختصاص دهیم باید گفت Ú©Ù‡ […]
دی 12, 1397

مدیریت سازمان

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در ابتدای این بحث لازم است تعریف مختصر از مدیریت داشته باشیم. بزرگان این حوزه تعاریفی را برای مدیرت سازمان […]