دی 15, 1397

تحقیقات بازاریابی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بازار از دیدگاه سیستمی به مجموعه‌ای پیچیده اطلاق می‌گردد Ú©Ù‡ نتوان رفتارهای آتی آن را پیش‏ بینی نمود. بازار یک […]