خرداد 17, 1399

مهندسی ارزش چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مفهوم مهندسی ارزش پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار به منظور ارزیابی Ùˆ ارتقا عملکرد سازمان‌ها مطرح شد. […]