اسفند 4, 1397

تعارض و مذاکره

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] همیشه رفتارهای افراد در سازمان یکسان Ùˆ موافق نیست Ùˆ بروز رفتارهای مخالف Ùˆ ایجاد تعارضات گوناگون در سازمان‏‎ها امری […]