خرداد 6, 1399

خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مهم‌ترین خصلت‌های موردنیاز برای مدیر، توانایی ÙˆÛŒ در تصمیم‌گیری‌هاست Ùˆ در اینجاست Ú©Ù‡ اقتصاد مدیریت به‌عنوان ابزاری برای […]
خرداد 1, 1399

آشنایی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی – AHP

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است Ú©Ù‡ مبتنی بر توانایی ذاتی انسان، در برآوردهای […]
خرداد 19, 1398

تفویض اختیار ؛ تهدید یا فرصت؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تصمیم‌گیری در سازمان‌های مختلف باتوجه به شرایط حاکم بر آن‌ها از جمله اندازه، شیوه مدیریت، حوزه کاری Ùˆ … در […]