مرداد 3, 1398

نظام آراستگی ۵S

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نظام آراستگی ÛµS اقدامی است در جهت بهبود شرایط محیطی سازمان Ú©Ù‡ به تبع آن با تأثیرگذاری مستقیم بر روحیه کارکنان […]