اسفند 3, 1397

قدرت و سیاست

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نیروی قدرت یکی از منابعی است Ú©Ù‡ به فرد اجازه Ùˆ اختیار اعمال مدیریت در سازمان را می‏‎دهد. این نیرو توان بالقوه‏‎ای […]