شهریور 31, 1398

بررسی اصول چهل گانه تریز (TRIZ) خلاقیت در حل مسئله

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برای پرورش خلاقیت اصولی نظام‌مند بنیان نهاده شده است Ú©Ù‡ متشکل از چهل اصل است Ú©Ù‡ به مجموع آنها تریز […]