دی 18, 1398

کلیات تحول در نظام‌های اداری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کلیات تحول در نظام‌های اداری   تحول فرآیند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها Ùˆ رفتارهای سنتی Ùˆ تثبیت ارزش‌های نوین Ùˆ […]
دی 8, 1398

یادگیری زیربنایی تغییر و نوآوری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] یادگیری زیربنایی تغییر Ùˆ نوآوری   سازمان جهت بقا، نیازمند تطبیق خود با دگرگونی‌های محیطی است Ùˆ جهت تطبیق، باید […]