مرداد 6, 1398

یادگیری زیربنای تغییر و تحول سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] سازمان جهت بقا، نیازمند تطبیق خود با دگرگونی‌های محیطی است Ùˆ جهت تطبیق، باید همواره به فکر ایجاد تغییر Ùˆ […]
اردیبهشت 28, 1398

مدیریت تغییر و تحول در سازمان

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی Ú©Ù‡ هم‌اکنون به عامل کلیدی در رقابت اقتصادی تبدیل‌شده است، تعالی سازمانی است. افزایش روزافزون انتظارات مشتریان Ùˆ از سوی دیگر […]