آبان 12, 1398

رفتار مشتری و عوامل مؤثر در خرید آن‌ها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] محققان امر خرید را فرآیندی چندمرحله‌ای در نظر گرفته‌اند، هر خرید تا ابتدای خرید دیگر هشت مرحله است؛ شناخت نیاز، […]
تیر 18, 1398

شروع کسب و کار با راهنمای PMI

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] راهنمای PMI برای تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار (شامل استانداردی برای تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار) به مجموعه از استانداردهای مبتنی بر انسجام مدیریت پروژه می‌پیوندد. […]