مرداد 23, 1398

چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اینکه زنان در تنظیم امور خانوادگی Ùˆ مسائل اقتصادی جامعه نقش شایان‌ذکری ایفا می‌کنند حقیقتی انکارناپذیر است. بر این اساس […]
تیر 29, 1398

تریز TRIZ

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] پدر علم تریز گنریش آلتشولر است Ú©Ù‡ در تاشکند شوروی سابق متولد شد. در سال Û±Û¹ÛµÛ° از ÙˆÛŒ در شهر […]
دی 21, 1397

تحقیق چیست؟

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تحقیق چیست؟در ارتباط با ارائه تعریفی مشخص از تحقیق، دیدگاه‏ های متفاوتی وجود دارد، اما به طور Ú©Ù„ می‌توان آن […]