دی 26, 1397
انواع-پژوهش و شیوه‌های آن

انواع پژوهش یا شیوه ‏های پژوهش

  انواع پژوهش: در یکی از دسته‌بندی‏‌های تحقیقات علمی، تحقیقات بر اساس هدف و بر اساس ماهیت روش دسته‌بندی می‌‏شوند. در دسته ‏بندی تحقیقات بر اساس […]