دی 15, 1397
تحقیقات-بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

  بازار از دیدگاه سیستمی به مجموعه ‏ای پیچیده اطلاق می ‏گردد که نتوان رفتارهای آتی آن را پیش‏ بینی نمود. بازار یک محیط پیچیده محسوب […]