دی 15, 1397
تحقیقات-بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

  بازار از دیدگاه سیستمی به مجموعه‌ای پیچیده اطلاق می‌گردد که نتوان رفتارهای آتی آن را پیش‏ بینی نمود. بازار یک محیط پیچیده محسوب می‌گردد، از […]