تیر 18, 1398

شروع کسب و کار با راهنمای PMI

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] راهنمای PMI برای تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار (شامل استانداردی برای تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار) به مجموعه از استانداردهای مبتنی بر انسجام مدیریت پروژه می‌پیوندد. […]