آذر 23, 1399

حمایت از اسرار تجاری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] واژه اسرار تجاری اغلب برای مواردی مثل امضای قرارداد استفاده می‌شود Ú©Ù‡ ازلحاظ مالکیت معنوی بسیار حائز اهمیت است Ùˆ […]
آبان 1, 1398

فروش بین المللی و مولفه‌های حاکم بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همه کشورها در بخش تولید خود آنقدر به خودکفایی نرسیده‌اند تا همه کالاهای مورد نیاز خود را تولید کنند لذا […]
مهر 11, 1398

صادرات و عوامل موثر بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فعل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به مناطق آزاد یا کشورهای خارجی را صادرات گویند Ú©Ù‡ گونه‌هایی متعدد […]
مهر 1, 1398

کیفیت بازاریابی الکترونیکی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بازاریابی در تعریفی تبلیغ Ùˆ تحویل کالا Ùˆ خدمات به افراد Ùˆ سازمان‌ها تلقی شده است. بازارابی محدوده وسیعی را […]
خرداد 3, 1398

روش‌های پرداخت بین المللی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در معاملات تجاری بین‌المللی وجهی Ú©Ù‡ فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می‌دهد، به شیوه‌های […]
خرداد 3, 1398

اینکوترمز

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، استفاده از اسناد مشخص به ایجاد روندی مشخص در میان بازرگانان Ú©Ù…Ú© شایانی […]
خرداد 3, 1398

مفاهیم اصلی در بازرگانی بین‎ الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصل قبل تئوری‌های مشهور در رابطه با بازرگانی بین‌الملل معرفی شد Ùˆ بیان گردید Ú©Ù‡ تئوری برتری نسبی بر […]