دی 8, 1398

مدیریت بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی یکی از کلمات پرتکرار امروز در دنیای کسب‌وکار است. در کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر Ùˆ کلر […]
تیر 26, 1398

روانشناسی فروش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نورمن وینسنت پیل می‌گوید: «هیچ حقیقتی به‌اندازه نگرش شما در قبال آن مهم نیست زیرا نگرش شماست Ú©Ù‡ شکست یا […]
تیر 17, 1398

تبلیغات ؛ برگ برنده سازمان‌ها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] امروزه تبلیغات به‌عنوان ابزار ایجاد ارتباط با مخاطبین شناخته می‎شود Ùˆ تعاریف مختلفی از آن ارائه‌شده است اما آنچه در […]
دی 14, 1397

آمیخته بازاریابی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] دامنه عوامل مؤثر بر میزان فروش بسیار وسیع است Ùˆ تحت طبقه ‏بندی‌های مختلفی نیز می‌توان از آن‌ها نام برد. […]