تبدیل به شرکت دانش بنیان

مرداد 23, 1398

قوانین حمایتی برای شرکت‌های دانش بنیان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] شرکت‌های دانش‌بنیان مؤسسات خصوصی یا دولتی هستند Ú©Ù‡ باهدف افزایش علم Ùˆ ثروت، توسعه‌ی اقتصادی بر پایه‌ی دانش Ùˆ همچنین […]