آبان 20, 1398

تئوری های فرایندی برای افزایش انگیزه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] شناختی Ú©Ù‡ افراد از رفتار دیگران نسبت به خودشان دارند در ایجاد انگیزه به‌منظور پیشبرد کارها Ùˆ وظایفشان در سازمان […]
دی 9, 1397

تأثیر نیاز و انگیزه در مسیر خلاقیت

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تاثیر انگیزه در خلاقیت: انگیزش را می‌توان یکی از مهم‌ترین عناصر خلاقیت دانست. ریشه لاتین واژه انگیزش Movere به معنی […]