تأثیر محیط بر کارآفرینی

تیر 27, 1398

تأثیر محیط و عوامل محیطی بر کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] آیا کارآفرینی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد یا خیر؟ عوامل محیطی تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی کدم‌اند؟ آیا مدل مناسبی […]