تأثیر قوانین بر کارآفرینی

تیر 16, 1398

کارآفرینی، هم‌افزایی فرد، فرهنگ و جامعه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی رویکردی دیرینه است Ú©Ù‡ در هیأتی تازه Ùˆ نو به دنیای جدید علم گام نهاده است Ùˆ یکی از […]