بکارگیری نیروی انسانی

نوامبر 13, 2019
آموزش-منایع انسانی-نیروی انسانی-آموزش نیروی انسانی-آموزش-مدیریت-مدیریت منابع انسانی-مانی شجاعی

بهسازی نیروی انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها بازتابی از دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها Ùˆ رفتار آن‌هاست. ازآنجایی‌که بالا بردن مهارت‌ها Ùˆ توانایی‌های نیروی […]