خرداد 19, 1398

کارآفرینی به سبک بهروز فروتن

بهروز فروتن، متولد Û±Û³Û²Û´ در شهر تهران، کارآفرین نمونه Ùˆ بنیان‌گذار محصولات غذایی بهروز است. او در سن Û±Û° سالگی پدر خود را Ú©Ù‡ در آن […]