مهر 1, 1398

بهره‌وری و مدل‌های اندازه‌گیری آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بهره‌وری یکی از مفاهیم علوم اقتصادی است به مقدار کالا Ùˆ یا خدمات تولید شده در قیاس با هر واحد […]