مهر 13, 1398

جایگاه یابی و معرفی استراتژی‌های آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] به بیان مختصر جایگاه یابی عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر انتظارات مشتری از برند یا محصول نسبت به رقیبان. […]
مهر 11, 1398

صادرات و عوامل موثر بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فعل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به مناطق آزاد یا کشورهای خارجی را صادرات گویند Ú©Ù‡ گونه‌هایی متعدد […]
شهریور 31, 1398

شیوه‌های ارزیابی برند در دنیا

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] هربرند بیانگر شخصیت کسب‌وکار است Ùˆ همین است Ú©Ù‡ جایگاه Ùˆ ارزش فوق‌العاده‌ای دارد. در ارتباط با ارزیابی Ùˆ سنجش […]