تیر 29, 1398

صنعت زعفران ؛ تجارت رو به رشد جهانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] بیش از سه هزار سال است Ú©Ù‡ زعفران به یک عطر دهنده، رنگ دهنده Ùˆ حتی دارویی کلیدی تبدیل‌شده است. […]