برنامه ریزی منابع انسانی

خرداد 10, 1399

ERP ؛ برنامه ریزی منابع انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] برنامه‌ریزی منابع سازمانی از جدیدترین ابزارهای مدیریتی می‌باشد Ú©Ù‡ قادر است، اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از فناوری […]