اکتبر 3, 2019
صادرات-قوانین صادرات-انواع صادرات-صادرات کالا-تجارت-تجارت کالا-تجارت بین الملل-مانی شجاعی

صادرات و عوامل موثر بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فعل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به مناطق آزاد یا کشورهای خارجی را صادرات گویند Ú©Ù‡ گونه‌هایی متعدد […]
می 24, 2019
انواع-قراردادهای-تجارت-بین‌الملل

انواع قراردادهای تجارت بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصول قبل مفاهیم، اصول، قوانین Ùˆ شیوه‌های کاربردی در بازرگانی بین‌الملل را بیان کردیم Ùˆ در این فصل Ùˆ […]
می 24, 2019
حمل‌و‌نقل-بین‌الملل

حمل و نقل بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در ابتدای راه تجارت هزینه زیادی صرف تحقیقات برای شناسایی محصول Ùˆ بازار هدف می‎شود Ùˆ پس‌ازآن هم خرید یا […]
می 24, 2019
روش‌های-پرداخت-بین‌المللی

روش‌های پرداخت بین المللی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در معاملات تجاری بین‌المللی وجهی Ú©Ù‡ فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می‌دهد، به شیوه‌های […]
می 24, 2019
جایگاه-بیمه-در-بازرگانی-بین الملل

جایگاه بیمه در بازرگانی بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، خطرات بی‌شماری در مسیر حمل ونقل  بین‎المللی کالاها به‌منظور واردات Ùˆ صادرات وجود […]
می 24, 2019
اینکوترمز_

اینکوترمز

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، استفاده از اسناد مشخص به ایجاد روندی مشخص در میان بازرگانان Ú©Ù…Ú© شایانی […]
می 24, 2019
بازرگانی بین الملل

آشنایی با اسناد بازرگانی بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] پس از آشنایی با مفاهیم واردات Ùˆ صادرات در فصل قبل Ú©Ù‡ شکل‌دهنده تجارت بین‌الملل هستند، آشنایی با اسناد مورداستفاده […]
می 24, 2019
مفاهیم اصلی در بازرگانی بین‎ الملل

مفاهیم اصلی در بازرگانی بین‎ الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصل قبل تئوری‌های مشهور در رابطه با بازرگانی بین‌الملل معرفی شد Ùˆ بیان گردید Ú©Ù‡ تئوری برتری نسبی بر […]
می 24, 2019
مهم‌ترین تئوری‎های بازرگانی بین‌الملل

مهم‌ترین تئوری‎های بازرگانی بین‌الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] پس از معرفی مفهوم بازرگانی بین‌الملل Ùˆ اصلی‌ترین مسائل مرتبط با آن Ùˆ بیان انگیزه‌های اصلی بازرگانی بین‌الملل درگذشته Ú©Ù‡ […]