آبان 29, 1399

بازاریابی ویروسی برای رسیدن به شبکه ­ای از مشتریان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ویروس پوشش پروتئین است Ú©Ù‡ مواد ژنتیکی را در خود جای‌داده است. ویروس به هنگام حمله از پوشش پروتئینی خود […]