آبان 12, 1398

رفتار مشتری و عوامل مؤثر در خرید آن‌ها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] محققان امر خرید را فرآیندی چندمرحله‌ای در نظر گرفته‌اند، هر خرید تا ابتدای خرید دیگر هشت مرحله است؛ شناخت نیاز، […]
مرداد 1, 1398

بازاریابی نوین و سنتی در جذب مشتری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] بازاریابی همواره وجود داشته Ùˆ مورد استفاده قرار گرفته است Ùˆ با اینکه پدیده­‌ی جدیدی به شمار نمی­‌رود اما متودها […]