اسفند 12, 1397
مرحله مقایسه

مرحله مقایسه؛ انتخاب بهترین استراتژی

در چارچوب تعیین استراتژی که در فصل اول بیان شد، سومین مرحله، تطبیق یا مقایسه است. همان‌طور که قبلاً بیان شد، استراتژی‏‎ ها باعث می‎‏شوند تا […]