دی 14, 1399

مدیریت انگیزش برای رسیدن به اهداف

مدیریت به فرآیند کار کردن با Ùˆ بوسیله افراد Ùˆ گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. فرایند Ú©Ù‡ بر اساس برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل Ùˆ […]
خرداد 1, 1398

رفتار کارآفرینانه، راه حل عبور از مشکلات اقتصادی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی Ùˆ رفتار کارآفرینانه در بخش‌های Ùˆ حوزه‌های گوناگون حضور پررنگی پیدا کرده است؛ از دنیای علوم مختلف تا […]
خرداد 1, 1398

افزایش انگیزش کارکنان و تأثیر آن در بهره‌وری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه با گسترده شدن تکنولوژی‌ها این سوال برای مدیران مطرح است Ú©Ù‡ چگونه برای آن‎ها امکان پذیر است در سازمان‌های […]
اسفند 6, 1397

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مواردی Ú©Ù‡ در ایجاد انگیزش در افراد تأثیر مستقیم دارد، ارزیابی عملکرد Ùˆ دادن پاداش مناسب به افراد […]
اسفند 1, 1397

ارتباطات انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] عنوان عصر ارتباطات خود بیانگر اهمیت این موضوع در دنیای امروز است. دنیایی Ú©Ù‡ در آن برقراری ارتباط دیگر محدود […]
بهمن 29, 1397

تصمیم‏‎گیری فردی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مشارکت دادن کارکنان در تصمیم ‏‎گیری‎ ها Ùˆ هدف‎گذاری ‎های سازمان، نقش قابل توجهی را در ایجاد انگیزه Ùˆ افزایش […]
بهمن 28, 1397

انگیزش

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصل قبل در رابطه مفهوم رضایت شغلی را مطرح نمودیم Ùˆ یکی از مواردی Ú©Ù‡ می‎تواند در میزان رضایت […]
دی 9, 1397

تأثیر نیاز و انگیزه در مسیر خلاقیت

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تاثیر انگیزه در خلاقیت: انگیزش را می‌توان یکی از مهم‌ترین عناصر خلاقیت دانست. ریشه لاتین واژه انگیزش Movere به معنی […]