نوامبر 29, 2020
رشد اقتصادی - رفاه اقتصادی - مدیریت - اقتصاد

رشد اقتصادی و ابعاد آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ابعاد رشد اقتصادی در دنیای امروز به‌طور عمده‌ای دچار دگرگونی شده‌اند. در سال‌های اخیر بانک جهانی Ùˆ دیگر سازمان‌های چندملیتی […]
جولای 30, 2019
کارآفرینی، اقتصاد خصوصی و رشد اقتصادی

کارآفرینی، اقتصاد خصوصی و رشد اقتصادی

این مقاله تاثیر تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده های مجموعه داده شده از Û²Û¹ استان در چین Ø·ÛŒ Û²Û° سال بررسی […]
جولای 20, 2019
اقتصاد - اقتصاد دانش بنیان - کارآفرینی - مانی شجاعی - مقاله کارآفرینی

کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد

  چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از منابع اصلی برای تولید ثروت Ùˆ به عنوان نوعی تحرک برای توسعه در جهان، منجر به بهره […]