اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

خرداد 6, 1399

خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مهم‌ترین خصلت‌های موردنیاز برای مدیر، توانایی ÙˆÛŒ در تصمیم‌گیری‌هاست Ùˆ در اینجاست Ú©Ù‡ اقتصاد مدیریت به‌عنوان ابزاری برای […]