تیر 26, 1398

خدمات مالی و بانکداری نوین به سبک اسلامی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] با در نظر گرفتن حجم تخمین زده‌شده‌ی Û±Ù«Ûµ تریلیون دلار در پایان سال Û²Û°Û±Û´ØŒ خدمات مالی اسلامی همچنان سهم به […]