استراتژی برای رسیدن به موفقیت در بازاریابی

ژوئن 19, 2020
استراتژی حضور در بازار - استراتژی بازاریابی - موفقیت بازاریابی - شرط موفقیت در بازاریابی - بازاریابی در شرکت های صنعتی - مقاله دانشگاهای بازاریابی - سایت ام شجاعی

استراتژی بازاریابی برای حضور در بازار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] این پژوهش باهدف بررسی رویکردها Ùˆ نگرش‌های مدیریتی شرکت‌های صنعتی، ارتباط میان نوع استراتژی بازاریابی Ùˆ مدل سنجه‌های ارزیابی بازار […]