مرداد 3, 1398

نظام آراستگی ۵S

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نظام آراستگی ÛµS اقدامی است در جهت بهبود شرایط محیطی سازمان Ú©Ù‡ به تبع آن با تأثیرگذاری مستقیم بر روحیه کارکنان […]
مرداد 1, 1398

بازاریابی نوین و سنتی در جذب مشتری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] بازاریابی همواره وجود داشته Ùˆ مورد استفاده قرار گرفته است Ùˆ با اینکه پدیده­‌ی جدیدی به شمار نمی­‌رود اما متودها […]
تیر 30, 1398

الگوهای مدیریت استراتژی کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] عصر حاضر، عصر ظهور Ùˆ فراگیر شدن تکنولوژی‌های اطلاعاتی Ùˆ ارتباطی است Ùˆ تداوم بقا Ùˆ حیات سازمان‌ها، نیازمند به‌کارگیری […]
تیر 29, 1398

شیوه تدریس و یادگیری در دوره کارآفرینی نوآوری

چکیده مقاله: کارآفرینی فناوری یکی از دوره های اصلی برای دانش آموزان ارشد در دانشکده علوم Ùˆ فناوری است. از طریق این دوره، دانش آموزان در […]
تیر 29, 1398

تفاوت‌های فردی و هوش هیجانی در کارآفرینی

چکیده مقاله: مطالعات گذشته بر اهمیت هوش هیجانی صفات (EI) در پیش بینی موفقیت شغلی برجسته است. با توجه به شواهدی Ú©Ù‡ نشان Ù…ÛŒ دهد EI […]
تیر 29, 1398

کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد

  چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از منابع اصلی برای تولید ثروت Ùˆ به عنوان نوعی تحرک برای توسعه در جهان، منجر به بهره […]
تیر 29, 1398

میزان تأثیرگذاری تحصیلات کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینان

چکیده مقاله: با استفاده از پرسشنامه ها Ùˆ مصاحبه ها، نویسندگان، زمینه های شخصی کارآفرینان، خصوصیات روانشناختی Ùˆ رفتاری دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند Ùˆ […]
تیر 29, 1398

استراتژی اقیانوس آبی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] چگونه فضای بدون مدعی خلق کنیم Ú©Ù‡ در آن رقابت معنایی ندارد؟ محیطی Ú©Ù‡ شرکت­‌ها Ùˆ صنایع حال حاضر در […]
تیر 29, 1398

کارآفرینی و بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] قبل از ارائه تعریفی از کارآفرینی، باید بر این نکته تأکید داشته باشیم Ú©Ù‡ پژوهشگران تعریف یکسانی از کارآفرینی ندارند […]