دی 4, 1398

بررسی ارزش مشتری برای شرکت‌ها و عوامل موثر بر حفظ آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مقدمه تنها رضایت مشتری نیست Ú©Ù‡ باعث مراجعه مجدد او به شرکت می‌شود در واقع برخی از دلایل ترک مشتریان […]
آبان 23, 1398

عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی Ùˆ جهت گیری های کسب Ùˆ کار، یعنی […]