تیر 18, 1398

تعارض چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”]   در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به متعرض Ùˆ مزاحم یکدیگر شدن Ùˆ باهم اختلاف‌نظر داشتن تعریف شده است. تعارض […]