مهر 1, 1398

توسعه کارآفرینی زنان در ایران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] با وجود اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت کنونی کشور را به خود اختصاص داده‌اند Ùˆ اینکه تعداد افراد تحصیل‌کرده […]
خرداد 18, 1398

برنامه ریزی عملیاتی و اهمیت آن برای سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برنامه‌ ریزی یکی از عوامل مهم Ùˆ اساسی در زندگی انسان‌ها Ùˆ حیات مجموعه‌ها Ùˆ سازمان‎ها محسوب می‌شود Ú©Ù‡ به‌وسیله […]