آبان 21, 1398

تأثیر قیمت بر بازار محصولات

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در محیط پویای امروزی برای موفقیت در بازار Ùˆ افزایش فروش همگام با تغییر محصول، بازار Ùˆ رقابت در طول […]
تیر 26, 1398

روانشناسی فروش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نورمن وینسنت پیل می‌گوید: «هیچ حقیقتی به‌اندازه نگرش شما در قبال آن مهم نیست زیرا نگرش شماست Ú©Ù‡ شکست یا […]
دی 14, 1397

آمیخته بازاریابی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] دامنه عوامل مؤثر بر میزان فروش بسیار وسیع است Ùˆ تحت طبقه ‏بندی‌های مختلفی نیز می‌توان از آن‌ها نام برد. […]