آبان 22, 1398

بهسازی نیروی انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها بازتابی از دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها Ùˆ رفتار آن‌هاست. ازآنجایی‌که بالا بردن مهارت‌ها Ùˆ توانایی‌های نیروی […]