آبان 9, 1398
قوانین-کسب-و-کار

قوانین کسب و کار

تجارت در کنار صناعت و زراعت از اقسام کسب به شمار می رود. مفهوم و قلمرو تجارت در علوم مختلف متفاوت است . مثلاً مفهوم تجارت […]
آبان 9, 1398
قوانین-کسب-و-کار

قوانین کسب و کار – بخش دوم

سرفصل‌ها : حقوق کار و منابع آن قلمرو قانون کار ویژگی قانون کار واژه های کارگر، کارفرما و کارگاه قرارداد کار و انواع آن خاتمه قرارداد […]